โฆษณาท่องเที่ยวประเทศจีน เดินทาง 20-26 กุมภาพันธ์ 2558โฆษณาเที่ยวประเทศจีน 
PROMOTION ราคาพิเศษ 17,900 บาท 
เซี่ยงไฮ้ - หังโจว - ซูโจว - อู๋ซี - โจวจวง 
เดินทาง 20-26 กุมภาพันธ์ 2558