วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2558

โปรแกรมการท่องเที่ยวเวียดนามเหนือ

ทัวร์เวียดนามเหนือแบบจัดเต็ม 
ฮานอย ฮาลอง ฮาลองบก นิงห์บิงห์ ซาปา
สัมผัส เวียดนามเหนือแบบเต็มอิ่ม 6 วัน 5 คืน
กับสายการบินนกแอร์ เที่ยวแบบสบาย บินเช้ากลับค่ำ 
ช้อปปิ้งเต็มอิ่มกับน้ำหนักกระเป๋า 30 กิโลกรัม
เยือนหลังคาแห่งอินโดจีน สัมผัสความงามแห่งธรรมชาติบริสุทธิ์
เที่ยวเวียดนามเหนือ ราคาเบาๆ เพียง 18,900 บาท 
ออกเดินทาง 27 มีนาคม - 1 เมษายน 2559
สำรองที่นั่งได้ที่ 
โทร 081-9349182,081-9343682
081-9340382 และ 081-9340328

www.asiaupdatetravel.com