โฆษณาทัวร์ 2 ประเทศ มาเก๊า จูไห่ กวางเจา กุ้ยหลิน หยางซั่ว นั่งรถไฟความเร็วสูง CRH

โฆษณาเที่ยว 2 ประเทศ จีน มาเก๊า
PROMOTION ราคาพิเศษ 19,900 บาท 
โปรแกรมทัวร์  มนต์เสน่ห์แห่งแม่น้ำหลีเจียง 
เส้นทาง มาเก๊า จูไห่ กุ้ยหลิน หยางซั่ว 
เดินทาง 05-11 สิงหาคม 2558