โฆษณาท่องเที่ยวประเทศจีน เดินทาง 18-26 กุมภาพันธ์ 2558โฆษณาเที่ยวประเทศจีน
PROMOTION ราคาพิเศษ 19,900 บาท 
เซี่ยงไฮ้ - หังโจว - ซูโจว - อู๋ซี - อู่เจิ้น - จูเจี่ยเจี่ยว 
เดินทาง 18-26 กุมภาพันธ์ 2558