โฆษณาท่องเที่ยวประเทศจีน เดินทาง 07-11 พฤษภาคม 2558โฆษณาเที่ยวประเทศจีน 
PROMOTION ราคาพิเศษ 18,900 บาท 
เชียงรุ้ง จิ่งหง สิบสองปันนา 
เดินทาง 07-11 พฤษภาคม 2558